ТЕЛ: 02 4414 990  І Галерия   І  FACEBOOK
mini su nastaniavane китен Спорт facebook
Спорт
ВИДОВЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
Участниците в Летен университет ще имат възможност да представят своите университети в  следните дисциплини:
 
1. Футбол
мъже – отбор от 10 човека (6 на терена и до 4 резерви)

2. Плажен волейбол
мъже – отбор от 5 човека (3 на терена и до 2 резерви)
жени – отбор от 5 човека (3 на терена и до 2 резерви)

3. Стрийт баскетбол
мъже – отбор от 5 човека (3 на терена и до 2 резерви)
жени – отбор от 5 човека (3 на терена и до 2 резерви)

4. Плажен тенис
отборно – отбор от 1 мъж и 1 жена с осигурена резерва при мъже и жени

5. Плуване – открит басейн
50 м. - отбор: до 3 студенти от ВУ; - жени – 25 м. - отбор: до 3 студенти от ВУ

6. Плажна лекоатлетическа щафета
смесен отбор - 2 мъже и 2 жени

7. Плажна щафета
отборно: 10 студенти от ВУ (минимум 3 жени)

8. Дърпане с въже
отборно: 10 студенти от ВУ (минимум 3 жени)

9. Водна топка
отборно: 5 студенти от ВУ 

10. Стрийт фитнес
мъже – индивидуално до 3 студенти от ВУ


В отборните състезания се допускат до участие във всеки спорт до 2 отбора от Висше училище (делегация).
Технология на провеждане
Точната схема на провеждане, точкуване и класиране в отделните дисциплини ще бъде изпратена на ВУ в срок до 01 Септември 2022 година, четири дни преди стартиране на мероприятието, с оглед на това да се вземе под внимание крайната бройка на участниците и отборите от ВУ в дадената дисциплина.
Право и условия за участие
- Право на участие в Летен университет имат всички студенти или младежи до 35 годишна възраст.
- Максималният брой отбори и състезатели от ВУ се определя на база подадени към крайния срок заявки.
- Нямат право на участие студенти картотекирани в клубове по футбол, баскетбол, волейбол, плуване и лека атлетика.
- Картотекирани студенти в клубовете от изброените по-горе спортове, но без сключен трудов договор за извършване на професионална спортна дейност, имат право на участие в „Летен Университет” за 2022 година.
Класирането на отборите се извършва както следва:
Класирането на отборите се извършва както всички спортове ще бъдат равнопоставени, относно максималния брой точки, които носят за крайното отборно класиране. За база се взема броя на делегациите, заявили участие в спортната програма (22). Точкуването ще се осъществи като победителят ще получи 22 точки, а двадесет и втория отбор 1, след което няма да бъдат присъждани точки.

Класиране на отбора(място)

Брой точки

1 22
2 21
3 20
4 19
5 18
6 17
7 16
8 15
9 14
10 13

Ако два отбора от едно и също ВУ попаднат в класирането, точки се присъждат само на по-предно класиралия се и точките на втория отбор не се присъждат на никого.

 ПРОГРАМА НА ДИСЦИПЛИНИТЕ

Разработва се!
 
Легенда:
ВМ – волейбол мъже
ВЖ – волейбол жени
БМ – баскетбол мъже
БЖ – баскетбол жени
Т – тенис
Ф – футбол
 

Последни съобщения

Изпрати запитване